Dekoračný obrázok
Naša činnosť

ako aj použité materiály sú pod dohľadom TSÚS Bratislava. Získali sme a vlastníme množstvo licencií a certifikátov, ako dôkaz našej technickej spôsobilosti.

Naše osvedčenia »

PUR strešný hydro - termoizolačný systém

 • bezšpárové spojenie – účinné riešenie detailov strešného plášťa, prestupy, atiky, vetracie komínky a pod. aj pre tvarovo zložitejšie povrchy
 • bez nutnosti vytvárania dilatácií podkladných konštrukcíí aj pri strechách väčších plôch - v tisícoch m2
 • použitie na všetky druhy podkladov – beton, drevo, sklo, plech , asfaltové krytiny a nátery, cemento – vláknité dosky
 • vysoká priľnavosť a dokonalé prispôsobenie sa k podkladu
 • taktiež použitie na rôzne sklony a tvary striech už pri spádoch od 3 %
 • odolné voči koreňovému rastu
 • pochôdzna tepelná a hydroizolačná vrstva, bez tepelných mostov
 • bez prerušenia, obmedzenia prevádzky budovy pri rekonštrukcii strechy
 • veľmi nízka hmotnosť 3kg/m2 - nízke zaťaženie strešnej konštrukcie
 • aplikácia na pôvodnú znehodnotenú, poškodenú strešnú krytinu
 • umožňuje prestup pár cez strešnú konštrukciu
 • odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 • ekologická a zdravotná nezávadnosť aplikácie tuhej PUR – peny, potvrdená Ministerstvom zdravotnictva Rozhodnutím č. 6301/93 – HE/UPKM

Základné technické údaje tuhej PUR – peny

Objemová hmotnosť 60 + - 10 kg/m3
Pevnosť v tlaku 0,3 MPa při 10% stlačení, ktoré leží v oblasti pružnej deformácie
Koeficient tepelnej vodivosti 0,023 W.m-1.k-1 podľa DIN 4108 T 4, nameraná 0,019 W.m-1.k-1
Reakcia na oheň E, podľa EN 13501-1:2007
Bunečná struktura min. 96% buniek je uzatvorených
Tvarové stálosť bez zmien od – 50°C ~ + 120°C
Faktor difúzního odporu max 110
Nasiakavosť max 2% objemu